Entradas para

ClassMusic Mallorca – Concert Inaugural Amor Verista en Palma el 8 de junio.

ClassMusic Mallorca – Concert Inaugural Amor Verista en Palma el 8 de junio de 2024.

ClassMusic Mallorca – Concert Inaugural Amor Verista en Palma.

Compra entradas para asistir a ClassMusic Mallorca – Concert Inaugural Amor Verista en el Palau Can Vivot de Palma el 8 de junio de 2024 a las 20:00 horas.

Recinto   Recinto: Palau Can Vivot, Palma

Tickets info  Las entradas desde  25.0 euros  las puedes encontrar en Ticketrona.

Amor Verista en Palma

El Festival ClassMusic Mallorca (antic Festival Son Bono) té el plaer d´anunciar el seu concert inaugural al clicle de concerts que tindràn lloc al Palau Can Vivot de Palma.

El tenor Joan Láinez, acompanyat per la pianista Maria Victòria Cortès i amb la col.laboració de la soprano Catina Bibiloni,  oferiran una Gala Lírica d’ òpera i cançó, on trobarem verisme, cançó mallorquina i napolitana.

Joan Láinez, tenor

Els seus estudis musicals comencen ja als 7 anys i reb formació com a pianista, director coral i cantant líric de la mà de diferents Mestres entre Mallorca, Barcelona i València.

Entre els seus mestres, figuren els noms de Joana Maria Llabrés,vMaria Victòria Cortés, David Menéndez, Elda Laro, Jaume Aragall, Josep Bross, Miquel Ortega, Ketevan Kemoklidze, Raquel Lojendio, Miguel Sola, Anooshah Golesorkhi i Vicenzo Spatola.

Guanyador de diversos premis a Europa: 1er premi al concurs internacional “Grandi Voci de Salzburg”, 2on premi al “Concorso Internazionale Canto Lirico Bellano Paese Degli Astisti”, i premi del públic al Concurs Internacional “Jole de Maria” a Tívoli, Itàlia.

També arribà a la final del prestigiós “Stignani Competition” celebrat a la ciutat de Imola i al 2021 guanya el segon premi al Concurs Internacional “Corsica Lírica” a on també és va emportar el premi “In Opera Veritas”.

Ha participat a nombrosos recitals dins i fora de l’ illa i ha interpretat diferents rols a òperes com Don Carlo, Un Ballo in Maschera, Lucia di Lammermoor, L’ Arxiduc, La Traviata o Cavalleria Rusticana.

Amor Verista en Palma

Catina Bibiloni, soprano

Va acabar els estudis superiors de violí al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i va ser membre i col·laboradora d’agrupacions com l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, The World Orchestra, l’Orquestra, Jove de Castilla y León i l’Orquestra Filharmònica Portuguesa, entre d´altres.

El primer rol a una òpera va ser Annina de La Traviata a Mallorca. Com a solista, va participar a la Gala lírica del XXIV Festival d’Andratx- Mallorca sota la direcció de José María Moreno, així com també amb la Jove Orquestra Balear realitzant diversos concerts d’òpera i sarsuela.

Ha participat també al XI Festival de la Ría de Villaviciosa a Astúries.

Va rebre una Menció d’Honor al Concurs Art Jove (Palma, 2021) i va ser seleccionada per a l’última fase del Concurs Internacional de Cant Alfredo Kraus (Las Palmas, 2021), així com finalista al IX Concurs Internacional de cant Fundación Dearte (Medinaceli, 2022).

Actualment continua la seva formació de cant, desenvolupant-se tècnicament com musicalment així com preparant rols de la seva tesitura de soprano lírica amb el pianista Manuel Burgueras.

Amor Verista en Palma

Maria Victòria Cortès, Piano

Estudià al Conservatori del Liceu de Barcelona amb Ramon Coll i al Mozarteum de Salzburg Imre Rohmann.

Ha realitzat concerts a Espanya, Europa i Sud-amèrica, i ha actuat com a solista amb diverses orquestres com a solista i enregistrat diversos CDs.

Ja fa més de 20 anys que es va especialitzar com a pianista repertorista i directora musical, dirigint i acompanyant diversos títols d’òpera o correpitint òperes de les Temporades del Teatre Principal de Palma.

Treballant amb cantants com Carlos Álvarez, Josep Bros, Sílvia Vázquez, Raquel Lojendio sota la direcció de José María Moreno, Martín Fischer Diskau o Pablo Mielgo.

Ha realitzat recitals amb Marcelo Puente, David Menéndez, Sílvia Vázquez i Ana Maria Sánchez.

També ha acompanyat cursos de cant dels professors Ana María Sánchez, Josep Bros, Ketevan Kemoklitze o David Menéndez.

Actualment realitza nombrosos concerts amb el tenor mallorquí Joan Laínez amb qui treballa de forma regular.

 

* Enguany oferim 2 tipus d’entrada Premium («Sol Daurat» i «Blanc Ametller»), a més de l’habitual («Verd Olivera»), que inclouran una visita guiada a Can Vivot i una degustació de vins.

 

*************************

 

El Festival ClassMusic Mallorca (antiguo Festival Son Bono) tiene el placer de anunciar su concierto inaugural en el cliclo de conciertos que tendrán lugar en el Palau Can Vivot de Palma.

El tenor Joan Láinez, acompañado por la pianista Maria Victoria Cortés y con la colaboración de la soprano Catina Bibiloni, ofrecerán una Gala Lírica de ópera y canción, donde encontraremos verismo, canción mallorquina y napolitana.

Amor Verista en Palma

Joan Láinez, tenor

Sus estudios musicales comienzan ya a los 7 años y recibe formación como pianista, director coral y cantante lírico de la mano de diferentes Maestros entre Mallorca, Barcelona y Valencia.

Entre sus maestros, figuran los nombres de Joana Maria Llabrés, Maria Victoria Cortés, David Menéndez, Elda Laro, Jaime Aragall, José Bross, Miguel Ortega, Ketevan Kemoklidze, Raquel Lojendio, Miguel Sola, Anooshah Golesorkhi y Vicenzo Spatola.

Ganador de varios premios en Europa:

1er premio en el concurso internacional “Grandi Voci de Salzburg”, 2º premio en el “Concorso Internazionale Canto Lirico Bellano Paese Degli Astisti”, y premio del público en el Concurso Internacional “Jole de Maria” en Tívoli, Italia.

También llegó a la final del prestigioso “Stignani Competition” celebrado en la ciudad de Imola, y 2o premio en el Concurso Internacional “Corsica Lírica” donde también se llevó el premio “In Opera Veritas”.

Ha participado en numerosos recitales dentro y fuera de la isla y ha interpretado diferentes roles en óperas como Don Carlo, Un Ballo in Maschera, Lucia di Lammermoor, Archiduque, Traviata o Cavallería Rusticana.

Amor Verista en Palma

Catina Bibiloni, soprano

Terminó los estudios superiores de violín en el Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares y fue miembro y colaboradora de agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, The World Orchestra, la Orquesta, Joven de Castilla y León y la Orquesta Filarmónica Portuguesa, entre otros.

El primer rol en una ópera fue Annina de La Traviata en Mallorca. Como solista, participó en la Gala lírica del XXIV Festival de Andratx-Mallorca bajo la dirección de José María Moreno, así como también con la Joven Orquesta Balear realizando varios conciertos de ópera y zarzuela.

Ha participado también en el XI Festival de la Ría de Villaviciosa en Asturias.

Recibió una Mención de Honor en el Concurso Art Jove (Palma, 2021) y fue seleccionada para la última fase del Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus (Las Palmas, 2021), así como finalista en el IX Concurso Internacional de canto Fundación Dearte (Medinaceli, 2022).

Actualmente continúa su formación de canto, desarrollándose técnicamente como musicalmente así como preparando roles de su tesitura de soprano lírica con el pianista Manuel Burgueras.

Amor Verista en Palma

Maria Victòria Cortès, Piano

Estudió en el Conservatorio del Liceo de Barcelona con Ramon Coll y en el Mozarteum de Salzburgo Imre Rohmann.

Ha realizado conciertos en España, Europa y Sudamérica, y ha actuado como solista con diversas orquestas como solista y grabado varios CDs.

Ya hace más de 20 años que se especializó como pianista repertorista y directora musical, dirigiendo y acompañando a varios títulos de ópera o correpitiendo óperas de las Temporadas del Teatro Principal de Palma.

Trabajando con cantantes como Carlos Álvarez, Josep Bros, Sílvia Vázquez , Raquel Lojendio bajo la dirección de José María Moreno, Martín Fischer Diskau o Pablo Mielgo.

Ha realizado recitales con Marcelo Puente, David Menéndez, Sílvia Vázquez y Ana Maria Sánchez.

También ha acompañado cursos de canto de los profesores Ana María Sánchez, Josep Bros, Ketevan Kemoklitze o David Menéndez.

Actualmente realiza numerosos conciertos con el tenor mallorquín Joan Laínez con el que trabaja de forma regular.

Amor Verista en Palma

* Este año ofrecemos 2 tipos de entrada Premium («Sol Daurat» i «Blanc Ametller»), además de la habitual («Verd Olivera»), que incluirán una visita guiada a Can Vivot y una degustación de vinos.

 

*************************

 

The ClassMusic Mallorca Festival (formerly Festival Son Bono) is pleased to announce its inaugural concert in the series of concerts to be held at the Palau Can Vivot in Palma.

The tenor Joan Láinez, accompanied by the pianist Maria Victoria Cortés and with the collaboration of the soprano Catina Bibiloni, will offer a Lyrical Gala of opera and song, where we will find verismo, Mallorcan and Neapolitan song.

Amor Verista en Palma

Joan Láinez, tenor

His musical studies began at the age of seven and he received training as a pianist, choral conductor and lyric singer under the guidance of different maestros in Mallorca, Barcelona and Valencia.

His teachers include Joana Maria Llabrés, Maria Victoria Cortés, David Menéndez, Elda Laro, Jaime Aragall, José Bross, Miguel Ortega, Ketevan Kemoklidze, Raquel Lojendio, Miguel Sola, Anooshah Golesorkhi and Vicenzo Spatola.

Winner of several prizes in Europe: 1st prize at the international competition «Grandi Voci de Salzburg», 2nd prize at the «Concorso Internazionale Canto Lirico Bellano Paese Degli Astisti», and public prize at the International Competition «Jole de Maria» in Tivoli, Italy.

He also reached the final of the prestigious «Stignani Competition» held in the city of Imola, and 2nd prize at the International Competition «Corsica Lirica» where he also won the prize «In Opera Veritas».

Láinez has participated in numerous recitals on and off the island and has performed different roles in operas such as Don Carlo, Un Ballo in Maschera, Lucia di Lammermoor, Archduke, Traviata and Cavalleria Rusticana.

Amor Verista en Palma

Catina Bibiloni, soprano

She completed her higher studies in violin at the Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares and was a member and collaborator of groups such as the Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, The World Orchestra, the Orquesta, Joven de Castilla y León and the Orquesta Filarmónica Portuguesa, among others.

Her first operatic role was Annina in La Traviata in Mallorca. As a soloist, she participated in the lyric Gala of the XXIV Festival of Andratx-Mallorca under the direction of José María Moreno, as well as with the Joven Orquesta Balear performing several opera and zarzuela concerts.

He has also participated in the XI Festival de la Ría de Villaviciosa in Asturias.

She received an Honourable Mention in the Art Jove Competition (Palma, 2021) and was selected for the final phase of the Alfredo Kraus International Singing Competition (Las Palmas, 2021), as well as finalist in the IX International Singing Competition Dearte Foundation (Medinaceli, 2022).

She is currently continuing her singing training, developing both technically and musically, as well as preparing roles for her lyric soprano tessitura with the pianist Manuel Burgueras.

Amor Verista en Palma

Maria Victòria Cortès, Piano

She studied at the Conservatori del Liceu in Barcelona with Ramon Coll and at the Mozarteum in Salzburg with Imre Rohmann.

She has given concerts in Spain, Europe and South America, and has performed as a soloist with various orchestras and recorded several CDs.

For more than 20 years she has specialised as a repertoire pianist and musical director, conducting and accompanying several opera titles or co-performing operas in the Seasons of the Teatro Principal de Palma.

Working with singers such as Carlos Álvarez, Josep Bros, Sílvia Vázquez, Raquel Lojendio under the direction of José María Moreno, Martín Fischer Diskau and Pablo Mielgo.

He has given recitals with Marcelo Puente, David Menéndez, Sílvia Vázquez and Ana Maria Sánchez.

He has also accompanied singing courses with Ana María Sánchez, Josep Bros, Ketevan Kemoklitze and David Menéndez.

He currently performs numerous concerts with the Mallorcan tenor Joan Laínez, with whom he works regularly.

 

* This year we offer 2 types of Premium tickets («Sol Daurat» and «Blanc Ametller»), in addition to the usual one («Verd Olivera»), which include a guided visit to Can Vivot and a wine tasting.

Amor Verista en Palma

COMPRA YA TUS ENTRADAS

ClassMusic Mallorca - COncert Inaugural

O BUSCA OTROS EVENTOS EN NUESTRA WEB

Síguenos 😉  Facebook / Instagram

En Ticketrona descubre y busca las experiencias que te apasionan

Ticketrona es una plataforma de eventos que te ofrece todo tipo de experiencias de ocio y cultura.

Palau Can Vivot, Palma
Amor Verista en Palma
Desde 5.00€
Día Inicio: 08-06-2024
Día Fin: 08-06-2024
Hora : 20:00