Venta entradas Galicia

color_logo_white_transparente

Busca aquello que te apasiona

TURISTAS en Vigo - 4 Febrero 2022

Turistas en Vigo

 

Entradas desde 12.00 

Descripción

Comprar entradas para Turistas en Vigo en el Auditorio Municipal del Concello el día 4 de Febrero a las 20:00h.

Turistas en Vigo – 4 Febrero 2022

Braulio e Mari Carmen son unha parella normal. Moi normal. Ela traballa de cociñeira no comedor dunha escola e el agarda un postergado ascenso na empresa na que traballou toda a súa vida.
Adoitan pasar os seus 14 días de vacacións nunha vella caravana, no mesmo cámping, ano tras ano. Alí crearon unha agradable rutina coa súa veciñanza de acampada e aproveitan para festexar o seu aniversario de voda por todo o alto. Pero este ano é distinto, para congraciarse co seu xefe e emular o seu eterno contrincante de ascenso, Braulio decidiu pasar as vacacións nunha praia case deserta.
Compañía: Meridional Producciones
Espectáculo: TURISTAS
Xénero: teatro contemporáneo
Autoría: Marina Seresesky
Dirección: Álvaro Lavín
Escenografía: Vanesa Hernández Trigueros (DiiVANT)
Deseño de son e música: Alberto Granados
Deseño de iluminación: Luis Perdiguero (A.A.I. – DiiVANT)
Vestiario: Guadalupe Valero
Elenco artístico: Pepa Zaragoza e Chani Martín
Idioma: castelán
Idade recomendada: público adulto
Duración: 65 minutos

Turistas en Vigo

Normas de organización e acceso ao recinto:
1. O despacho de billetes do auditorio pechará con estrita puntualidade cinco minutos antes da hora prevista de comezo do espectáculo, momento no que ademais se pecharán as portas de acceso ao recinto. Comezado o espectáculo, ninguén poderá acceder á sala. Solicítase a máxima colaboración anticipando a hora de chegada para evitar colas a última hora que produzan o atraso do comezo do espectáculo.
2. As entradas non vendidas anticipadamente, de habelas, estarán dispoñibles no despacho de billetes desde unha hora antes do comezo previsto para o espectáculo.
3. As portas de acceso abriranse 15 minutos antes da hora prevista do comezo do espectáculo.
4. As entradas mercadas no despacho de billetes serán asignadas pola organización. En caso de querer seleccionar unha localización concreta deberán utilizar o sistema de venda anticipada. Todas as butacas ofertadas contan con boa visibilidade. A organización non garante a autenticidade das entradas non adquiridas nos puntos de venda oficiais, polo que neste caso declina toda responsabilidade.
5. TODO o público  pagará entrada, independentemente da idade ou de ocupar ou non butaca. Non poderá acceder ao recinto ninguén sen entrada para poder computar a capacidade efectiva por razóns de seguridade e conforme ao Plan de autoprotección do recinto. A capacidade é única e compútase por persoas, non por butacas ocupadas.
6. Non se lle permitirá o acceso a quen presente unha entrada emendada, rota ou con indicios de falsificación. Non se admiten cambios nin devolucións.
7. A organización informa, nos programas editados para a difusión de cada programación, das idades recomendadas para determinados espectáculos, que solicitamos respecten na medida do posible de cara a garantir o seu bo desenvolvemento.
8. Ao entrar no recinto, o público, consonte á lei, pode estar suxeito a un rexistro. Non se permitirá a entrada de comida, bebida ou obxectos que poidan ser considerados perigosos polo organizador ou estean prohibidos pola normativa vixente. Resérvase o dereito de admisión.
9. Nos espectáculos programados quedan reservados todos os dereitos de imaxe e propiedade intelectual. As persoas portadoras da entrada non poderán introducir cámaras de fotografar, de vídeo ou gravadoras; tampouco poderán, nin filmar ou gravar o espectáculo sen autorización escrita da organización; en todo caso, actuarase conforme aos acordos e a lexislación vixente que corresponda.